1 concept....3 verschillende materialen

Multi-Layered materiaal met verschillende translucenties

KATANA™ Zirconia Multi-Layered schijven hebben een ingebouwd natuurlijk kleurverloop. Alle schijven zijn opgebouwd uit vier verschillende lagen, die vloeiend in elkaar overlopen.

Door juist positioneren van de voorziening in de schijf alvorens te frezen wordt het eindresultaat met grote precisie bepaald. De onderlinge verschillen tussen de standaard ML schijven, Super Translucente schijven en Ultra Translucente schijven zijn vooral gelegen in de mate van translucentie en opaciteit in de verschillende lagen.

Opbouw van de lagen

  • Dentine body (cervicaal) circa 35%
  • Overgangslaag 1 circa 15%
  • Overgangslaag 2 circa 15%
  • Glazuur (incisaal) circa 35%
Katana Zirconia Super Translucent (STML)

Hét Multi-Layered zirkonium met verschillende gradaties in translucentie én cervicale opaliciteit

Het gebruik van een zirkonium met één niveau van translucentie levert niet altijd de juiste esthetische resultaten. Die worden onder andere veroorzaakt door de abutment- of de stompkleur en/of door samenstelling van het zirkonium.

De kleur en translucentie van Katana™ Zirconia Super Translucent vertonen een zeker verloop. In het incisale deel van de schijf is de translucentie het hoogste. Bovendien is een optimale cervicale opaciteit gegarandeerd.

Katana™ Zirconia Super Translucent is verkrijgbaar in 4 kleuren van A1 tot  A3,5 en in NW (neutral White).

Katana Zirconia Ultra Translucent (UTML)

Translucentie vergelijkbaar met die van hoogtranslucent lithiumdisilicaat (e.max)

Een frontkroon of facing moet de harmonie tussen de restauratie en de natuurlijke elementen herstellen. Dat vraagt meestal om een hoge mate van translucentie. Daarnaast moet de restauratie de juiste helderheid hebben.

Bij Katana™ Zirconia Ultra Translucent hebben alle lagen dezelfde hoge translucentie. Het kleurverloop neemt naar incisaal gradueel af om de natuurlijke glazuurkleur te benaderen. Katana™ Zirconia Ultra Translucent is vooral geschikt voor anterieure restauraties waarbij u gebruik wilt maken van de natuurlijke stompkleur. Kies bij een iets te donkere stomp een iets lichtere tint vanwege de hoge translucentie (zie ook ‘Hoe kies ik de juiste kleur’).

Katana™ Zirconia Ultra Translucent is leverbaar in alle Vita-kleuren A1 tot en met D4 en in 4 glazuurkleuren.